Tworzenie materiałów dydaktycznych w środowisku Adobe Flash

Tworzenie materiałów dydaktycznych w środowisku Adobe Flash

Dzięki szybkiemu rozwojowi multimediów, Internetu oraz systemów informatycznych osoby zajmujące się tworzeniem interaktywnych, atrakcyjnych materiałów dydaktycznych mają dostęp do ogromnej ilości narzędzi wspomagających ich tworzenie. Tworzenie wizualizacji wspomagających kształcenie nie jest odkryciem XXI wieku – statyczne wizualizacje takie jak mapy, plakaty, plansze, diagramy, fotografie są od dawna obecne w szkole jako tzw. pomoce. Wizualizacje ruchome zawierające zmieniające się obrazy, filmy i dźwięki stanowią osobną kategorię  – są to media audiowizualne.

Adobe Flash to program do tworzenia animacji komputerowych. Animacje przygotowane w tym programie dotyczyć mogą zmian:  położenia,  kształtu i rozmiaru,  barwy, tekstury, oświetlenia obiektów oraz  położenia i orientacji kamer (obserwatora). Program powszechnie stosowany jest do tworzenia stron internetowych, portfolio, pokazów slajdów, prezentacji, symulacji oraz gier[1]. Z powodzeniem znajduje zastosowania również w szeroko rozumianej edukacji (rozpoczynając od edukacji przedszkolnej na kształceniu dorosłych kończąc). Animacje komputerowe mogą spełniać kilka zadań w materiałach dydaktycznych. Po pierwsze przyciągają uwagę do określonych treści znajdujących się na ekranie komputera – co pomaga uwypuklić najważniejsze informacje. Po drugie animacje wizualizują to co zawarte jest w tekście przez co wpływają na podniesienie poziomu rozumienia materiału oraz stopnia zapamiętania treści. Po trzecie wizualnie uatrakcyjniają materiał. Należy oczywiście zwrócić  uwagę na to by nie przekroczyć cienkiej granicy między uatrakcyjnieniem i wzbogaceniem lekcji a zbędnym odciąganiem  uwagi od treści właściwej co może doprowadzić do sytuacji, że uczeń będzie zainteresowany obejrzeniem materiałów ale nie będzie myślał o nich w sposób refleksyjny i krytyczny.

Przygotowanie materiałów dydaktycznych w programie Flash wymaga umiejętności zarówno z zakresu tworzenia animacji jak i z zakresu programowania w języku ActionScript[2]. Przydatnymi są również umiejętności dotyczące pracy z grafiką wektorową i bitmapową, dźwiękiem i wideo.  Istotnym warunkiem przygotowania dobrych materiałów (prowadzących do osiągnięcia celów dydaktycznych) jest posiadanie umiejętności kreatywnego, twórczego myślenia a także przygotowanie metodyczne. Zaprezentowane spektrum umiejętności koniecznych do tworzenia dobrej jakości materiałów dydaktycznych pokazuje, że większości szkół zadania dotyczące tworzenia materiałów flashowych zostaną scedowane na nauczyciela informatyki/technologii informacyjnej/edukacji medialnej lub informatyka (choć nadal często obie te role pełnione są przez jedną osobę) – ponieważ są to osoby najlepiej technicznie do tego przygotowane. W przygotowanie materiałów dydaktycznych powinni być także zaangażowani: metodyk, specjalista przedmiotowy oraz grafik – choćby w roli konsultantów.

Flash w szkole ( i dla szkoły?)

Program Flash pozwala na budowanie bogatych, interaktywnych materiałów dydaktycznych, które zachęcają uczniów do aktywnego uczenia się. Materiały te mogą być przekazywane uczniom poprzez osadzenie plików .swf na stronach www lub platformach edukacyjnych, a także poprzez dostarczenie im plików samowykonywalnych .exe (dla komputerów Mac .app).  Animacje przygotowane w programie mogą być elementem wykorzystywanym podczas zajęć tradycyjnych jako ilustracja do treści omawianych przez nauczyciela. Jest to wskazane zwłaszcza wtedy kiedy danego przedmiotu lekcji  nie można w różnych względów zaprezentować na żywo. Animacje flashowe mogą być interaktywne i wykorzystywane bez przeszkód do pracy z tablicami interaktywnymi i większością tabletów.

Środowisko Flash to obszar, który w szkole nie powinien być zarezerwowany tylko dla nauczycieli. Wprowadzenie nauczania tworzenia animacji komputerowych, choćby na Kółkach Informatycznych jest rozwiązaniem, dzięki któremu można rozwijać u uczniów umiejętności planowania,  radzenia sobie z sytuacjami problemowymi oraz rozwijać logiczne myślenie dzięki nauce programowania w języku ActionScript. Poza tym środowisko nauki staje się  po kilku lekcjach wprowadzających środowiskiem zabawy – co jeszcze bardziej angażuje uczniów w pracę.

[1] Przykłady gier edukacyjnych tworzonych w programie Flash znaleźć można np. na stroniach:

http://www.umapalata.com/http://www.sheppardsoftware.com/ ,  http://www.gamequarium.com/

[2] ActionScript jest językiem programowania obiektowego w środowisku Adobe Flash.