Rola materiałów wideo podczas kształcenia na odległość

Rola materiałów wideo podczas kształcenia na odległość

Materiały filmowe przygotowane specjalnie na potrzeby kształcenia zdalnego wykorzystywane są między innymi jako narracja do innych materiałów edukacyjnych (zazwyczaj jest to postać wyświetlana jako element strony zawierającej treści). Ważną rolę zwłaszcza w e-learningu akademickim pełnią nagrania zawierające wykłady (w tym wystąpienia z konferencji naukowych) oraz wywiady z ekspertami z danej dziedziny naukowej. Inne typy materiałów filmowych to:

 • wskazówki ekspertów dotyczące zamieszczonego w kursie materiału
 • demonstracje aktywności psycho-motorycznych
 • scenki/scenariusze działań (wykorzystywane np. podczas szkoleń dotyczących komunikacji, podejmowania decyzji, zarządzania grupami, sprzedaży itp.). Scenki często konstruowane są tak by zawierały momenty w których uczący się wybierając określone zachowanie uczestnika scenki wybiera kolejny materiał filmowy odpowiedni do podjętej przez siebie decyzji
 • pokazy procesów i zjawisk – jako ilustracja do materiałów prezentowanych w kursie. Ilustrowanie niektórych procesów w inny sposób niż właśnie nagranie wideo może być niekorzystne z wielu punktów widzenia, np. kiedy koszty przygotowania filmu oraz materiałów są wysokie, bądź kiedy bezpośrednie prezentowanie niektórych procesów i zjawisk jest zbyt niebezpieczne. Trudno też wyobrazić sobie bezpośrednie przedstawienie np. trzęsienia ziemi lub wybuchu wulkanu.
 • Screencasty czyli materiał filmowy pokazujący pulpit komputera nauczyciela. Takie zastosowanie materiału filmowego najczęściej stosowane jest w kursach obsługi komputerów, systemów informatycznych oraz oprogramowania. Jednym z bardziej popularnych narzędzi do tworzenia tego typu materiałów dydaktycznych jest Screenr.[1]
 • Filmy wspomagające naukę języka
 • Materiały przekazujące wartości kulturowe – interaktywne wideo znalazło swoje zastosowanie również podczas szkoleń żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Iraku. Materiały przygotowane dla żołnierzy mają za zadanie, poza funkcjami czysto szkoleniowymi, pokazywać i uwrażliwiać na kulturę Irakijczyków. [2]

Najczęstszymi błędami popełnianymi podczas przygotowania dydaktycznych materiałów wideo są:

 • brak orientacji na uczącego się (ekspert, który jest bohaterem nagrania nie radzi sobie z pracą z kamerą, lub zbyt często wyświetlane są statyczne elementy np. prezentacja).
 • brak planowania i złe przygotowanie do nagrania przez ekspertów (źle przygotowane prezentacje, błędy językowe, nieodpowiedni strój).
 • zbyt długi materiał filmowy
 • przygotowany materiał i sposób jego publikowania jest złej jakości
 • nie trzymanie się zasad dotyczących kształcenia dorosłych i niejasne przedstawienie celu
 • niepraktyczny charakter materiału

[1] How We Can Use Video in e-Learning, http://minutebio.com/blog/2009/01/22/how-we-can-use-video-in-e-learning/

[2] Army hopes interactive videos make smarter soldiers, http://www.cnn.com/2009/TECH/05/15/soldiers.videogames/index.html