Doświadczenie

E-learning

Kurs: Pisanie biznesplanu

Kurs przygotowany dla Biura karier – opracowanie metodyczne i interaktywne materiałów.

Platforma z ograniczonym dostępem.

Studium Podyplomowe Rozwoju Obszarów Wiejskich Europy

Opracowanie metodyczne, graficzne, interaktywne materiałów do wszystkich e-kursów Podyplomowego Studium Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykorzystano zasoby i aktywności platformy e-learningowej Moodle oraz oprogramowanie Articulate.

Platforma z ograniczonym dostępem.

Inicado.pl

Zarządzanie projektem Inicado.pl oraz wdrożenie i integracja z portalem platformy e-learningowej. Kursy premium otrzymują automatycznie kurs na platformie e-learningowej – jako repozytorium dokumentów szkoleniowych.

Platforma tylko dla klientów premium portalu.

inicado

 

EMRA – European Masters for Rural Animators (studia II stopnia z zakresu Animacji Obszarów Wiejskich Europy).

Opracowanie metodyczne, graficzne, interaktywne materiałów do wszystkich e-kursów – stanowią one podstawę programu kształcenia na studiach II stopnia EMRA.

Lekcja demo przygotowana w Adobe Captivate: https://moodle.umk.pl/EMRA/course/view.php?id=17

użytkownik: gosc
hasło: emragosc

Dobry Start

dsmoodleInstalacja platformy e-learningowej dla projektu:  Dobry Start – Centra Wspierania i Informacji Organizacji Pozarządowych Na Obszarach Wiejskich.

Wdrożenie platformy e-learningowej (LMS Moodle), zapewniającej użytkownikom komfortowe środowisko e-nauczania.

Użytkownikami platformy Dobrego Startu są osoby zaangażowane w pracę w organizacjach pożytku publicznego (NGO) – głównie z obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich.

Platforma ma charakter otwarty: http://www.ds.org.pl/moodle/

Przygotowane kursy:

Kurs BHP dla pracowników UMK w Toruniu

Opracowanie metodyczne i interaktywne materiałów do kursu BHP dla pracowników. LMS – Moodle, lepkcje – Adobe Captivate.

Platforma z ograniczonym dostępem.

Strony www

Inne