O firmie

Nasz zespół to grupa kreatywnych osób zajmujących się: metodyką e-edukacji, grafiką, animacjami, wideo, programowaniem, zarządzaniem projektami IT – słowem: jesteśmy ludźmi, których szukasz!

aniaZałożycielką i liderką firmy jest Anna Krawczyk, która zajmuje się nowoczesnymi technologiami w kształceniu, pracuje nad dysertacją doktorską dotyczącą roli cech indywidualnych w kształceniu hybrydowym (połączenie kształcenia za pomocą form tradycyjnych i e-learningu). Poza tym jest moderatorem i trenerem moderacji (certyfikat Uniwersytetu w Bielefeld) i ekspertem e-learningu (certyfikat PARP).

Anna Krawczyk związana jest z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, na którym od 2008 roku prowadzi zajęcia z z metodyki edukacji medialnej, edukacji medialnej, mediów w edukacji, podstaw informatyki, tworzenia animacji komputerowych w programie Adobe Flash, obróbki wideo w programie Adobe Premiere, tworzenia scenariuszy szkoleń e-learningowych, nowoczesnych technologii kształcenia. Prowadzi także  szkolenia z obsługi Platformy Moodle.

Członkowie naszego zespołu pracowali w wielu projektach finansowanych z funduszy społecznych EU. Największe z nich to: GAWIN (1 i 2) Grafika Animacja Wideo w Internecie i European Masters Programme for Rural Animators.