Efektywność dydaktyczna interaktywnego przekazu wideo

Efektywność dydaktyczna interaktywnego przekazu wideo

Badania eksperymentalne przeprowadzone przez zespół D. Zhang , L. Zhou , R.O. Briggs, J. F. Nunamaker Jr pokazują, że proste wprowadzenie wideo do kształcenia zdalengo nie zawsze jest wystarczającym zabiegiem by podnieść efektywność dydaktyczną i zapewnić wyższe wyniki. Interaktywne wideo dzięki któremu uczący się ma kontrolę i swobodny dostęp do przekazywanych treści może wpływać na podniesienie wyników kształcenia i wzrost poziomu satysfakcji uczącego się. Badacze wskazują na to, że to właśnie interaktywność staje się tu kluczową wartością podkreślając, że wyniki badań nad zastosowaniem nieinteraktywnych materiałów wideo wskazują, na niską ich wartość i nikły wpływ na proces uczenia się.